Akreditované kurzy

Administrativní pracovník

Kurz je určen pro zájemce s minimálně středoškolským vzděláním, kteří mají zájem získat základní vzdělání a praxi v oblasti administrativy a účetnictví. Podmínkou účasti v daném kurzu je základní uživatelská znalost práce s výpočetní technikou.

Kurz realizujeme v těchto variantách:
                              90 hodin
                              80 hodin + 1 měsíc praxe u zaměstnavatele
                              80 hodin + 6 měsíců praxe u zaměstnavatele

 

Obsah kurzu
Práce na PC
Účetnictví a daňová evidence
Evidence písemností, vedení administrativy
Administrativní dokumenty
Základy pracovního práva, vedení personální agendy, základy marketingu
Psychologie
Praxe u zaměstnavatele

 

 

Obsluha osobního počítače – základy

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání a pro osoby, které mají zájem o získání základních znalostí v oblasti IT a práce na PC. Podmínkou účasti v daném kurzu je alespoň povrchní znalost práce s výpočetní technikou a ukončené alespoň základní vzdělání. 
Minimální rozsah kurzu: 60 hodin

 

Obsah kurzu
Poučení o BOZP
Základní pojmy z IT
Operační systém MS WINDOWS
MS WORD
MS EXCEL
Internet
Outlook Express
Ochrana autorských práv

 

Obsluha osobního počítače pro pokročilé

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání a pro osoby, které mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti IT a práce na PC. Podmínkou účasti v daném kurzu je základní znalost práce s výpočetní technikou a ukončené alespoň základní vzdělání.
Minimální rozsah kurzu: 100 hodin

 

Obsah kurzu
Poučení o BOZP
Operační systém MS WINDOWS
MS WORD
MS EXCEL
MS PowerPoint
Internet
Outlook Express
Ochrana autorských práv

 

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání a pro osoby, které mají zájem o rekvalifikaci v oblasti účetnictví (např. pro zaměstnání v ekonomických oborech). Podmínkou účasti v daném kurzu je základní znalost práce s výpočetní technikou a ukončené alespoň středoškolské vzdělání.
Minimální rozsah kurzu: 140 hodin

 

Obsah kurzu
Úvod
Účetnictví a jeho právní úprava
Pojmy z účetnictví
Účetní doklady
Majetek podniku
Rozvaha
Účetní zápisy
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Účtová třída 1 - Zásoby
Účtová třída 2 - Finanční účty
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účtová třída 4 - Kapitálové účty
Náklady a výnosy
Uzávěrka a závěrka

 

Projektový manažer

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání a pro osoby, které mají zájem o získání znalostí v oblasti projektového managementu. Podmínkou účasti v daném kurzu je znalost práce s výpočetní technikou a ukončené alespoň středoškolské vzdělání s maturitou.
Minimální rozsah kurzu: 150 hodin

 

Obsah kurzu
Poučení o BOZP
Legislativní aspekty projektování v EU
Příprava projektu
Finanční otázky projektového řízení
Kontrola a organizace projektu
Monitorování projektu
Psychosociální dovednosti projektového manažera

Práce na PC

 

 

Psaní všemi deseti

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání a pro osoby, které mají zájem o získání dovednosti psaní všemi deseti na PC. Podmínkou účasti v daném kurzu je znalost práce s výpočetní technikou a ukončené alespoň středoškolské vzdělání.
Minimální rozsah kurzu: 80 hodin

 

Obsah kurzu
Poučení o BOZP
Výuka psaní všemi deseti na PC