Aktivní návraty 2014 - základní informace

O projektu          Realizace          Harmonogram projektu          Kontakty
                                                              >>> Informační portál AN2014 <<<


Realizátor projektu:
EUROCOM 2000, s.r.o.


Registrační číslo:
CZ.1.07/3.1.00/50.0115


Číslo výzvy: 
IPo - Oblast 3.1 (výzva 50)


Cílem projektu Aktivní návraty 2014 je začlenění vzdělávacích programů
          -Finanční gramotnost
          -Základní počítačové dovednosti
          -Spotřebitelská gramotnost
do vzdělávání odsouzených pachatelů umožňující jejich hladký návrat do běžného života.

 
Cílovou skupinou projektu jsou vězni ve výkonu trestu, u kterých je předpokladp propuštění z výkonu trestu v době do jednoho roku od absolvování procesu vzdělávání v rámci projektu, popř.je zde předpoklad dřívějšího podmínečného propuštění. Pro upřesnění popisu cílové skupiny se jedná o vězně pobývající ve věznicích v rámci celé ČR lokalizovaných v obcích do 2.000 obyvatel a zároveň mající trvalé bydliště v obcích do 2.000 obyvatel. 
V současné době pobývá ve věznicích v ČR více než 42% vězněných osob se základním vzděláním a dalších více než 39% vězněných nemá vzdělání s maturitou. Celkem se tedy jedná o 81% vězněných osob bez ukončeného středoškolského vzdělání, konkrétně je to více než 16.700 osob z počtu 20.429 vězněných osob. Z tohoto celkového počtu vězněných osob má celkem 7.100 vězňů za sebou již minimálně jeden výkon odnětí trestu (recidiva).
Součástí zákona č. 169/1999 Sb., O výkonu trestu odnětí svobody je i tzv. "Program zacházení". Jedná se o resocializační proces vězňů, jehož důležitými součástmi jsou pracovní a vzdělávací aktivity a budování vnějších vztahů právě za účelem lepší integrace po propuštění a zařazení do běžného života po propuštění a tímto i snížení recidivy.