Mladá šance - informace pro zaměstnavatele

O projektu          Informace pro zaměstnavatele          Novinky      Harmonogram projektu          Kontakty

 


Odborná stáž
Odborná stáž u zaměstnavatelů z řad veřejné správy bude zajištěna formou agenturního zaměstnávání, kdy realizátor resp. jeho agentura práce uzavře s účastníkem projektu pracovně právní vztah – pracovní smlouvu na dobu určitou max. 6 měsíců. Vždy se musí jednat o zaměstnání, jehož délka pracovní doby odpovídá plnému pracovnímu úvazku.Odborná stáž u subjektů veřejné správy (uživatelů) bude zajištěna formou dočasného přidělení k výkonu zaměstnance u uživatele na základě Dohody s uživatelem dle Zákoníku práce v platném znění.


Mzdové zařazení účastníka projektu musí odpovídat obecně platným pracovně právním předpisům, mzdovým předpisům zaměstnavatele a musí být v souladu se srovnatelným pracovním zařazením u konkrétního uživatele a budou  100 % kryty projektem ( superhrubá mzda). V případě služební cesty, lze proplatit náklady v Ø výši 360,- Kč vč. DPH/ 1 cestu pro 1 účastníka, max. však 2x po dobu stáže.


Související dokumenty:

Dohoda o přidělení zaměstnace

Náplň práce

Plán stáže

Nově vytvořené pracovní místo:
Pro vytvoření nového pracovního místa pro účastníka projektu je nutné ve spolupráci s realizátorm projektu zajistit následující dokumenty:

          Podmínky pro vyplácení příspěvku na mzdové náklady
          Žádost o dotaci na nově vytvořené pracovní místo
          Prohlášení o velikosti podniku
          Prohlášení o čistém nárůstu pracovních míst
          Dohoda – vzor
          Pracovní náplň
          Vyúčtování mzdových nákladů
          Prohlašení žadatele o podporu deminimis
          Čestné prohlášení de minimis čerpání
          Čestné prohlášení de minimis
          Prohlašení čistý nárůst pracovních mist – udržitelnost