Mladá šance - novinky

O projektu          Informace pro zaměstnavatele          Novinky         Harmonogram projektu          Kontakty


Mladá šance – zpráva z realizace projektu – leden 2014

Projektový čas se nachýlil a v tuto chvíli máme před sebou poslední měsíc realizace projektu „Mladá šance“. Čas uplynul jak voda, klienti do projektu vstoupili a ve valné většině ho stihli opustit. Během realizace se projektu dostávalo vysoké pozornosti ze strany široké veřejnosti a to zejména proto, že používal nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (nově vytvořená pracovní místa a odborné stáže).

V průběhu realizace projektu bylo na informační schůzky v kraji Vysočina celkem pozváno 321 uchazečů o zaměstnání. O projekt projevilo zájem a dohodu podepsalo celkem 191 osob. Do aktivizačního modulu vstoupilo 189 klientů projektu a osvědčení o úspěšném absolvování tohoto modulu získalo 186 osob.

Do 31.1.2014 bylo v kraji Vysočina celkem uzavřeno 78 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 72 Dohod ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru. Na odborné stáži tedy zůstává 6 osob.

K datu 31.1.2014 bylo celkem uzavřeno 50 nově vytvořených pracovních míst ve všech 5 okresech kraje Vysočina. Z tohoto počtu je tedy 21 osob stále v pracovním poměru a 29 osob vyčerpalo 7 měsíční podporu nově vytvořených pracovních míst..

V tuto chvíli jsou (či v brzké době budou) vyčerpány veškeré alokované odborné stáže a zústává 20 volných nově vytvořených pracovních míst.

Účast v projektu již ukončilo 149 osob ze 191 klientů projektu. Do pracovního procesu nastoupilo nebo bylo zařazeno v průběhu realizace 125 klientů.

Vzhledem k tomu, že se již pomalu blíží termín ukončení realizace projektu 28.02.2014, průběžně dochází k závěrečné rekapitulaci výsledků tohoto projektu, které budou shrnuty v tisku formou inzerce a na závěrečné tiskové konferenci, která se uskuteční v 03/2014.


Mladá šance – zpráva z realizace projektu – prosinec 2013

Na informační schůzky do projektu Mladá šance bylo celkem pozváno  v rámci kraje Vysočina 321 uchazečů o zaměstnání, kteří splňovali cílovou skupinu projektu.  Dohodu o vstupu do projektu podepsalo 191 osob, a 186 osob úspěšně absolvovalo aktivizační modul. Po absolvování tohoto modulu bylo klientům projektu poskytováno mimo jiné  individuální poradenství  a na základě výsledků bilanční diagnostiky bylo s klienty projektu pracováno i nadále.  Dle jejich představ a předpokladů  byli klienti zařazováni na odborné stáže a na nově vytvořená pracovní místa.

Do 31.12.2013 bylo uzavřeno 78 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 71 Dohod ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru. Na odborné stáži tedy zůstalo 7 osob.

K datu 31.12.2013 bylo uzavřeno 50 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech. Z tohoto počtu je tedy 28 osob ve stavu a 22 osob NVPM řádně ukončilo.

Zhodnocení pracovních zkušeností odborné stáže a nově vytvořeného pracovního místa vyšlo v tisku a propagačních materiálech MPSV. Konkrétní příběhy účastníků projektu Mladá šance přikládáme.

V tuto chvíli jsou (či v brzké době budou) vyčerpány veškeré alokované odborné stáže a na NVPM zůstává 20 volných míst.

V příštím měsíci budou probíhat stále zejména aktivity vyhledávání NVPM,  tzn. intenzivní kontakt se zaměstnavateli a zařazování účastníků k jednotlivým pozicím.

Vzhledem k tomu, že se již pomalu blíží termín ukončení realizace projektu 28.02.2014, průběžně dochází k závěrečné rekapitulaci výsledků tohoto projektu, které budou shrnuty v tisku formou inzerce a na závěrečné tiskové konferenci.

 

Zprávy z tisku:

 

Mladá šance – zpráva z realizace projektu – listopad 2013

Do 30.11.2013 bylo uzavřeno 78 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 66 Dohod ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru. Na odborné stáži tedy zůstalo 12 osob.
K datu 30.11.2013 bylo uzavřeno 46 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech. Z tohoto počtu je tedy 32 osob ve stavu a 19 osob NVPM řádně ukončilo.
V tuto chvíli jsou (či v brzké době budou) vyčerpány veškeré alokované odborné stáže a na NVPM zůstává 24 volných míst.
V příštím měsíci budou probíhat stále zejména aktivity vyhledávání NVPM,  tzn. intenzivní kontakt se zaměstnavateli a zařazování účastníků k jednotlivým pozicím.
  V rámci realizace došlo k plnění dílčích cílů – jednotlivých indikátorů, pouze v jenom případě se doposud nepodařilo cíle dosáhnout a to v indikátoru nově vytvořených míst, kde zbývá 24 volných pozic – jak je uvedeno výše. Realizační tým dělá maximum pro dosažení i tohoto indikátoru, bohužel se zúžil počet klientů projektu, které je možné umístit na NVPM a to bez ohledu na zaměření.  Jako realizátor jsme se dostali do paradoxní situace, kdy na jedné straně evidujeme zájem zaměstnavatelů o konkrétní pozice na straně druhé zájem zbylých účastníků projektu o zaměstnání – bohužel průnik těchto dvou poptávek je téměř nulový, snažíme se tedy, aby každá ze zúčastněných stran přistoupila na kompromis – což není jednoduché.

Doufáme, že se i přes tyto potíže podaří indikátor splnit, nebo se mu alespoň limitně přiblížit.


Mladá šance – zpráva z realizace projektu – říjen 2013

Do 31.10.2013 bylo uzavřeno 78 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 63 ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru. Na odborné stáži tedy zůstalo 15 osob.K datu 31.10.2013 bylo uzavřeno 45 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech. Z tohoto počtu je tedy 29 osob ve stavu a 16 osob NVPM řádně ukončilo. V současnosti jednáme zhruba s 4 firmami o možnosti vytvoření nového pracovního místa v jejich firmách. V tuto chvíli jsou (či v brzké době) vyčerpány veškeré alokované odborné stáže a na NVPM zůstává 25 volných míst.

V příštím měsíci budou probíhat stále zejména aktivity vyhledávání NVPM tzn. intenzivní kontakt se zaměstnavateli a zařazování účastníků k jednotlivým pozicím. Na stáž v minulých monitorovacích obdobích nastoupilo  8 osob, což je pozitivní překročení původního indikátoru, který činil 70 osob na odborné stáži. V příštím měsíci by na NVPM měl nastoupit 1 účastník projektu. Tím stoupne počet zařazených na stáž či NVPM na 65 % z celkového počtu účastníků projektu.


Mladá šance – zpráva z realizace projektu – září 2013

Do 30.9.2013 bylo uzavřeno 78 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 62 ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru. Na odborné stáži tedy zůstalo 16 osob.

K datu 30.9.2013 bylo uzavřeno 45 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech. Z tohoto počtu je tedy 34 osob ve stavu a 10 osob NVPM řádně ukončilo.

V současnosti jednáme zhruba s 7 firmami o možnosti vytvoření nového pracovního místa v jejich firmách.

S účastníky, kteří zůstali ve stavu projektu je i nadále komunikováno a je hledáno uplatnění ať už formou NVPM či přímého zaměstnání

Zaměstnavatelé stále projevují zájem o účastníky projektu, mnohdy již požadují základní kvalifikaci takovou, která nelze z řad účastníků uspokojit.

V tuto chvíli jsou (či v brzké době) vyčerpány veškeré alokované odborné stáže a na NVPM zůstává 26 volných míst. Celkově do projektu vstoupilo 194 osob z toho 123 osob nastoupilo na stáž či NVPM což je 63,4 % ze všech účastníků.

V příštím měsíci budou probíhat zejména aktivity vyhledávání NVPM tzn. intenzivní kontakt se zaměstnavateli a zařazování účastníků k jednotlivým pozicím. V tuto chvíli je pravděpodobné, že na stáž v příštím měsíci nastoupí 8osob, což je pozitivní překročení původního indikátoru, který činil 70 osob na odborné stáži. V příštím měsíci by na NVPM měl nastoupit 1 účastník projektu. Tím stoupne počet zařazených na stáž či NVPM na 64 % z celkového počtu účastníků projektu.

Mladá šance – zpráva z realizace projektu – srpen  2013

Do 31.8.2013 bylo uzavřeno 70 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 55 ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru. Na odborné stáži tedy zůstalo 15 osob

K datu 31.8.2013 bylo uzavřeno 41 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech. Z tohoto počtu je tedy 35 osob ve stavu a 6 osob NVPM řádně ukončilo.

V současnosti jednáme zhruba s 9 firmami o možnosti vytvoření nového pracovního místa v jejich firmách.

S účastníky, kteří zůstali ve stavu projektu je i nadále komunikováno a je hledáno uplatnění ať už formou NVPM či přímého zaměstnání

Zaměstnavatelé stále projevují zájem o účastníky projektu, mnohdy již požadují základní kvalifikaci takovou, která nelze z řad účastníků uspokojit.

V tuto chvíli jsou (či v brzké době) vyčerpány veškeré alokované odborné stáže a na NVPM zůstává 27 volných míst. Celkově do projektu vstoupilo 194 osob z toho 111 osob nastoupilo na stáž či NVPM což je 57.2 % ze všech účastníků.

V příštím měsíci budou probíhat zejména aktivity vyhledávání NVPM tzn. intenzivní kontakt se zaměstnavateli a zařazování účastníků k jednotlivým pozicím. V tuto chvíli je pravděpodobné, že na stáž v příštím měsíci nastoupí 8osob, což je pozitivní překročení původního indikátoru, který činil 70 osob na odborné stáži.

V příštím měsíci by na NVPM měli nastoupit 3 účastníci projektu. Tím stoupne počet zařazených na stáž či NVPM na 62,9 % z celkového počtu účastníků projektu.

Mladá šance – zpráva z realizace projektu – červenec 2013

Červencový  zpravodaj je zpracován za všechny okresy Kraje Vysočina:

Do 31.7.2013 bylo uzavřeno 70 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 32 ukončeno dle smlouvy –tzn. po 6 měsících, z nichž se některým účastníkům podařilo vstoupit do následného pracovního poměru.
K datu 31.7.2013 bylo uzavřeno 40 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech.
V současnosti jednáme zhruba se 16 firmami o možnosti vytvoření nového pracovního místa v jejich firmách.

Se všemi zbývajícími účastníky, kteří ještě nemají odbornou stáž nebo NVPM, stále pracujeme a pravidelně na schůzkách probíráme možnosti dalšího uplatnění v souvislosti s tím vytipováváme a oslovujeme další možné zaměstnavatele.

Zpětná vazba od účastníků projektu kteří jsou ať už na odborné stáži místě nebo na nově vytvořeném pracovním místě se veskrze pozitivní a všichni zařazení si program projektu pochvalují. Neméně důležitější je zpětná vazba od zaměstnavatelů, která je také pozitivní. Zaměstnavatelé stále projevují zájem o účastníky projektu, mnohdy již požadují základní kvalifikaci takovou, která nelze z řad účastníků uspokojit. Jak zaznělo na jedné schůzce se zaměstnavateli: „Více takových projektů…“.

V příštím měsíci budou probíhat zejména aktivity vyhledávání NVPM tzn. intenzivní kontakt se zaměstnavateli a zařazování účastníků k jednotlivým pozicím.

Zpětná vazba od zaměstnavatele – odborná stáž:

Dobrý den
S prací sl. Březinové jsme byli velmi spokojeni a mrzí nás, že projekt končí a není ani jiná možnost pro její další působení u nás. Její práce pro nás byla velkým přínosem a i lidsky nám byla velmi blízká. Doufám, že zkušenosti, které u nás získala povedou k tomu, že si brzy najde dobrou práci.

S pozdravem

Mgr. Markéta Nováková Irovská
Vedoucí střediska

Probační a mediační služba ČR
Středisko Žďár nad Sázavou

Mladá šance – zpráva z realizace projektu – červen2013

Červnový zpravodaj je zpracován za všechny okresy Kraje Vysočina.

Do 30. 6. 2013 bylo uzavřeno 68 Dohod o odborné stáži, k témuž datu již bylo 22 ukončeno dle smlouvy – tzn. po 6 měsících, z nichž 3 účastníci projektu zůstali a v místě stáže nastoupili do pracovního poměru. Odborné stáže (OS) byly ukončeny předčasně z důvodů: 2 účastníci dostali nabídku na pracovní poměr v místě stáže a jedna účastnice si našla během stáže trvalý pracovní poměr mimo pracoviště odborné stáže.

K datu 30. 6. 2013 bylo uzavřeno 34 nově vytvořených pracovních míst dohromady ve všech 5 okresech.

V okrese Havlíčkův Brod byla zřízena 4 NVPM (nově vytvořená pracovní místa), v Jihlavě se podařilo zajistit ve spolupráci se zaměstnavateli 15 NVPM, v Pelhřimově 2 NVPM , v Třebíči 10 NVPM a ve Žďáře nad Sázavou 3 NVPM.

V současnosti jednáme zhruba se 13 firmami o možnosti vytvoření nového pracovního místa v jejich firmách.

Se všemi zbývajícími účastníky, kteří ještě nemají OS nebo NVPM, jsme ve stálém kontaktu – zvláště Ing. Šváb, při pravidelných schůzkách probíráme, vytipováváme a oslovujeme možné další zaměstnavatele.

S účastníky projektu stále probíhají Individuální pohovory, výplaty přímé podpory, předávání stravného.

Většina účastníků je velmi spokojena jak s probíhajícími stážemi ve veřejné správě, tak se zařazením na NVPM. Rovněž zaměstnavatelé hlásí spokojenost s vybranými mladými lidmi – což je nejlepší odezva projektu Mladá šance.

Plánované klíčové aktivity na měsíc červenec 2013:

V průběhu měsíce července 2013 jsou naplánovány následující aktivity:

Zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst
Individuální poradenství
Publicita a monitoring

Mladá šance – zpráva z realizace projektu – květen2013

Jihlava

Výběry do III. Kola projektu Mladá šance se uskutečnily v Jihlavě, Třebíči a Pelhřimově. V Jihlavě dne 3.5.2013 se na informační schůzku dostavilo 16 absolventů a bylo vybráno a dohodu o vstupu do projektu podepsalo 8 z nich. V Třebíči se informační schůzka uskutečnila 2.5.2013, bylo pozváno 15 absolventů, dostavilo se 13 a do projektu bylo vybráno 8 účastníků, kteří podepsali dohodu o vstupu do projektu. V Pelhřimově se informační schůzka uskutečnila 3.5.2013, bylo pozváno 7 účastníků, dostavilo se 5 . Všech 5 účastníků informační schůzky podepsalo dohodu a vstoupilo do projektu.

Celkově tedy bylo do III. kola projektu Mladá šance, do Aktivizačního modulu který byl zahájen 9.5.2013 v Jihlavě, vybráno 22 účastníků.

22 účastníků se po 10 dnů aktivně zapojilo do Aktivizačního modulu, vytvořili velmi dobrý tým a pod vedením psycholožky PhDr. Jany Klimešové byla pracovní atmosféra v tomto týmu tvořivá a efektivní. Velmi pozitivní bylo hodnocení přístupu lektorky aktivizačního modulu. Absolvovalo všech 22 absolventů s tím, že již v průběhu AM si někteří z nich začali ve spolupráci s odbornou poradkyní vyhledávat aktivně zaměstnání.

Nadále probíhalo vyhledávání zaměstnavatelů pro NVPM, byl řešen problém s navýšením počtu zaměstnanců u několika firem – bylo přislíbeno ze strany ÚP, že bude vznesen dotaz na MPSV k současné situaci firem a potřebě doložení navýšení počtu zaměstnanců.
Odborné stáže probíhají, někde již končí, probíhá přímá podpora ve formě předávání stravenek pro účastníky odborných stáží, stále probíhá individuální poradenství.

Tam, kde si absolventi AM najdou zaměstnavatele který nepožaduje příspěvek, probíhá ukončení jejich účasti v projektu Mladá šance .

Většina mladých lidí si uvědomuje, že toto je šance, jak získat zaměstnání případně praxi a děkují autorům projektu za tuto možnost – tedy ÚP Jihlava. Viz níže :

Vážený pane řediteli,
touto cestou bych Vám chtěl moc poděkovat a velmi pochválit projekt Mladá šance. Tento projekt je velká pomocná ruka pro mladé studenty, kteří právě opustili střední nebo vysoké školy. Zajisté sám víte, jak je těžké v této době sehnat práci a o to si více vážím Vaší snahy a snahy vašich kolegů, že jste mi umožnili a nabídli se zúčasnit tohoto úžasného projektu, který vzbuzuje v mladých lidech naději na získání dobré práce. Hlavně tedy práce. Tímto krátkým dopisem Vám pane řediteli chci mnohokrát poděkovat a doufám, že v těchto projektech budete nadále pokračovat a budete je realizovat i pro další generace uchazečů o práci.
S pozdravem,
Podepsán, zde uvedena zkratka
L.V.

Žďár nad Sázavou

Výběry pro III. kolo projektu Mladá šance pro okresy Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod proběhly následovně :
Ve Žďáře nad Sázavou se informační schůzka uskutečnila 13.5.2013, bylo pozváno 21 účastníků, dostavilo se 15 účastníků a do projektu vstoupilo a dohodu podepsalo 14 absolventů.

V Havlíčkově Brodě se informační schůzka konala 14.5.2013. Bylo pozváno 17 účastníků, do projektu vstoupilo a dohodu podepsalo 7 účastníků.

Dne 20.5.2013 byl zahájen Aktivizační modul, všech 21 vybraných absolventů zahájilo a dne 31.5.2013 absolvovalo.
Rovněž již v průběhu Aktivizačního modulu probíhalo pod vedením Ing. Švába dojednávání odborných stáží a vyhledávání NVPM mezi zaměstnavateli jak z uvedených okresů, tak z celého kraje Vysočina.

Nadále bude probíhat kontaktování zaměstnavatelů a podávání informací o možnosti čerpání podpory na nově vytvořené pracovní místo. Tomuto přístupu se bude pracovník, který je zodpovědný za tuto část projektu ve spolupráci s odbornou poradkyní a Úřadem práce v Jihlavě intenzivně věnovat. Odborné stáže budou dobíhat a nově budou zahájeny jen do počtu, který je stanoven zadávací projektovou dokumentací.

Plánované klíčové aktivity na měsíc červen 2013:

V průběhu měsíce června 2013 jsou naplánovány následující aktivity:

Zajišťování odborných stáží (5 nových) a nově vytvořených pracovních míst
Individuální poradenství

Zpravodaj – Mladá šance – duben 2013

Jihlava

Během měsíce dubna probíhala jednání s ÚP ČR, KrP v Jihlavě. Bylo dojednáno, že ve III.kole proběhne Aktivizační modul v Jihlavě pro klienty z okresu Třebíč, Jihlava a Pelhřimov. Realizátoři předpokládají   celkový  počet 22 účastníků z těchto okresů.

Informační schůzky jsou plánovány na 2.5.2013 v Třebíči na ÚP ČR, 3.5.2013 v Jihlavě na ÚP ČR  a tentýž den pak i v Pelhřimově na ÚP ČR.

Do výběru byli zařazeni uchazeči, kteří se zúčastnili  druhého kola informační schůzky a nebyli vybráni pro velký zájem a další uchazeči, kteří se hlásili na základě informací od svých přátel nebo se o projektu dozvěděli z internetu.

Nadále probíhají odborné stáže, které jsou každý měsíc vyhodnocovány ústně účastníky  při přebírání stravenek  s koordinátorkou projektu– a vše probíhá ke spokojenosti absolventů.

Dále probíhá oslovování zaměstnavatelů pro vytvoření nového pracovního místa.

Problémem pro  zaměstnavatele je v tuto chvíli požadavek při vytvoření nového pracovního místa spočívající v  prokazání  navýšení počtu zaměstnanců ve firmě ve srovnání s rokem předchozím. V této době je pro mnohé zaměstnavatele tento požadavek nesplnitelný.

Havlíčkův Brod

S  Úřadem práce ČR  v Havlíčkově Brodě bylo dohodnuto , že se uskuteční informační schůzky pro III. kolo projektu Mladá šance dne 14.5.2013. Počítáme zhruba s počtem 10 účastníků, kteří budou na Aktivizační modul dojíždět do Žďáru nad Sázavou.

I v Havlíčkově Brodě probíhalo v měsíci dubnu  další oslovování zaměstnavatelských organizací pro vytvoření NVPM pro absolventy a účastníky projektu Mladá šance.

Ždár nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou je domluven termín Informační schůzky pro III. kolo  Mladé šance na 13.5.2013. I zde jsou absolventy a účastníky projektu Mladá šance hodnoceny odborné stáže jako přínosné a někteří by samozřejmě rádi nadále pracovali na vybraných pracovištích.

I zde probíhalo v měsíci dubnu oslovování zaměstnavatelů pro vytvoření NVPM.

 

V průběhu měsíce května 2013 jsou naplánovány následující aktivity:

Poslední výběr účastníků

Závěrečné aktivizační moduly

Zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst

Zpravodaj – Mladá šance – březen 2013

Jihlava

V Jihlavě všech 16 účastníků úspěšně  ukončilo  Aktivizační  modul. Byli nadšeni  prezentacemi zaměstnavatelů – např. firmy TRIALOG, MOTORPAL, PROGEO, HITrádia Vysočina. Ti z nich, kteří projevili zájem v těchto společnostech pracovat, se zúčastnili výběrového řízení  na nově vytvořené pracovní místo v uvedených firmách – a byli tací, co uspěli. Ostatní to samozřejmě motivovalo k průběžnému oslovování zaměstnavatelské sféry a díky velmi dobrému praktickému přístupu lektorky Bc. Kožuchové je zpětná vazba od zaměstnavatelů velmi příznivá – umějí vystupovat, mají přirozené sebevědomí a vědí, co chtějí. To je  nejlepší  odezva účinku Aktivizačního modulu.

Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě proběhlo opět setkání účastníků, kteří jsou na odborných stážích.  Jejich působení ve veřejné správě a samosprávě spočívá prozatím stále v seznamování se se správným naplňováním svých pracovních pozic a s včleňováním do pracovního kolektivu. Taktéž začínají chápat své povinnosti – např. při každoměsíčních výkazech práce.  Nicméně při každém setkání z nich čiší radost z toho, že našli uplatnění.    S některými mladými lidmi je potřeba mít více trpělivosti a více je vést, někteří  nemají  vždy tu správnou oporu a zázemí – s nimi je práce složitější.  Je potřeba hledat cestu a více komunikovat.

Žďár nad Sázavou

Při předávání stravenek stážistům ve Žďáře n. S. se dotazujeme na spokojenost  v práci, pracovní  náplň a další vyhlídky a představy. Převažují kladné reakce a sebevědomí, někdy však i obavy, co bude dále. Se všemi absolventy jsme v kontaktu. Během března  bylo  umístěno na OS dalších 6 klientů ze ZR. Na nově vytvořené pracovní místo nastoupila jedna účastnice. Dalších několik NVPM a OS jsou v jednání. Oslovujeme případné zaměstnavatele i firmy průběžně a spolupracujeme s absolventy v hledání práce. Zároveň jsme zaměstnavateli oslovováni a snažíme se vybírat klienty pro obsazení nabízených pracovních míst dle vzdělání, zájmů a pokud možno v souladu s obsahem kariérních plánů toho kterého zájemce.

Pelhřimov

Výběry 2. kola v Pelhřimově proběhly dle plánu  4. března 2013. Výběrů se zúčastnilo celkem 15 osob. Ve dnech  11. – 22. 3. 2013 proběhl Aktivizační modul. Všech 10 klientů úspěšně absolvovalo. Skupina byla pracovitá a tím, že bylo méně účastníků, bylo možné s nimi navázat bližší vztahy a zintenzivnit individuální práci. Při pohovorech v rámci Individuálního poradenství hodnotili velmi dobře náplň AM a byli nadšení  paní lektorkou Vařekovou,  jejím vystupováním,  výkladem i přístupem k nim samým.  Ocenili přínos výuky v mnoha směrech – postup a chování při výběrových řízeních i sebeprezentace v hodinách,  která je zaujala především tím,  že  mohli  sami sebe vidět,  jak vystupují  a jak jednají při promítání nahraného materiálu.  Mnozí podle svých slov zjistili spoustu nových a zajímavých věcí jak o sobě,  tak o světě,  ve kterém by se měli pohybovat v rámci hledání zaměstnání. Už během AM se klienti snažili s naší pomocí  hledat práci a oslovovat zaměstnavatele, což přineslo zajímavé a nadějné výsledky. Stoupl počet zájemců o NVPM z řad firem – např. Autoškola Jaroš z Humpolce, Moser Legno z Pelhřimova -  i z řad účastníků.  Do zaměstnání na NVPM by tak mohlo nastoupit přibližně 6 zájemců.  Během března bylo rozjednáno nebo již umístěno na  OS dalších několik klientů z  PE. Čísla jsou přibližná, neboť jsme oslovováni dalšími zaměstnavateli nebo hledáme ve spolupráci s klienty nová pracovní místa.

Třebíč

V měsíci březnu i nadále v Třebíči  pokračuje projekt Mladá šance. Z celkového počtu  16 účastníků druhého běhu „Aktivizačního modulu“ úspěšně ukončilo 14 klientů. Tito klienti se velice rychle adaptovali na trhu práce a to nejen díky možnosti nástupu na OS a NVPM, které již plně využívají, ale i tak, že se bez naší  asistence dokázali uplatnit jako běžní zaměstnanci, kteří mají řádnou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem . Toto je důkazem, že mladí lidé, kteří se projektu „Mladá šance“ zúčastnili, nenechávají nic náhodě, ale jdou si pevně za svými pracovními cíly.

Plánované klíčové aktivity na měsíc duben 2013:

V průběhu měsíce března 2013 jsou naplánovány následující aktivity:

Zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst

Plánování posledního výběru účastníků a posledních aktivizačních modulů

Zpravodaj – Mladá šance – únor 2013

Výběr účastníků

V únoru 2013 se uskutečnily dva výběry účastníků – dne 1. 2. 2013 ve Žďáru nad Sázavou
a 18. 2. 2013 V Jihlavě:

Okres Žďár nad Sázavou, 1. 2. 2013

Dne 1. 2. 2013 se uskutečnily výběry klientů z okresu Žďár nad Sázavou, a to v prostorech Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Jihlavě, Kontaktního pracoviště Žďár nad Sázavou (zasedací místnost ve 4NP). Výběr účastníků projektu probíhal od 9:00 do 11:00 hodin, zúčastnilo se celkem 19 uchazečů o zaměstnání (z toho 10 osob již absolvovalo výběr v minulém kole, tyto osoby byly vedeny jako náhradníci). Za dodavatele se zúčastnili tři členové realizačního týmu projektu (manažer projektu Ing. František Janeba, pracovník agentury práce Ing. Josef Šváb, a koordinátorka pobočky Alexandra Sedláková), dále byla přítomna metodička vzdělávání společnosti EUROCOM 2000, s.r.o. Mgr. Eva Švábová, za zadavatele byla přítomna vedoucí referátu zaměstnanosti Ing. Alena Zavadilová. Zájem o účast v projektu projevilo všech přítomných 19 uchazečů o zaměstnání. Z těchto 19 zájemců o vstup do projektu bylo vybráno 15 (9 z 10 náhradníků a 6 z 9 nově pozvaných), zbylé 4 osoby jsou vedeny jako náhradníci pro další kolo. Výběr probíhal podle následujících kritérií – přednost měli náhradníci z prvního kola výběrů, dále o vstupu do projektu rozhodovala skutečnost, jestli zájemce o vstup do projektu má přislíbené pracovní místo v závislosti na účasti v projektu, dalším kritériem byla délka evidence na UP (přednost dostaly osoby déle evidované), posledním kritériem byl stupeň dosaženého vzdělání – zatímco v prvním kole výběrů upřednostnil realizátor projektu osoby se vzděláním VŠ a VOŠ, nyní dostaly přednost osoby se vzděláním SŠ a SOU. Vybrané uchazeče o zaměstnání následně pracovník agentury práce seznámil s obsahem Dohody o vstupu do projektu a poté byly Dohody podepsány oběma stranami – účastníky projektu na straně jedné a za realizátora manažerem projektu na straně druhé. Na závěr výběrů byli účastníci projektu seznámeni s termínem a místem konání Aktivizačního modulu, koordinátorka pobočky potvrdila účastníkům projektu doporučenky.
Výběrů se zúčastnilo celkem 19 pozvaných uchazečů o zaměstnání, z toho 9 bylo nově pozvaných a 10 již bylo v projektu vedeno jako náhradníci. Do projektu vstoupilo celkem 15 účastníků (9 náhradníků a 6 nově pozvaných), 4 osoby jsou vedeny jako náhradníci pro další kolo. Skupina zahájí Aktivizační modul dne 11. 2. 2013.

Okres Jihlava, 18. 2. 2013

Dne 18. 2. 2013 se uskutečnily výběry klientů z okresu Jihlava, a to v prostorech Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Jihlavě. Výběr účastníků projektu probíhal od 9:00 do 11:00 hodin, zúčastnilo se celkem 14 uchazečů o zaměstnání (z toho 4 osoby již absolvovaly výběr v minulém kole a byly vedeny jako náhradníci). Za dodavatele se zúčastnili čtyři členové realizačního týmu projektu (manažer projektu Ing. František Janeba, pracovník agentury práce Ing. Josef Šváb, zástupce prvního člena sdružení SCC EURO Vysočina Ing. David Záhora ze společnosti S-COMP Centre CZ s.r.o. a koordinátorka pobočky Lenka Medunová), za zadavatele byla přítomna manažerka projektu paní Libuše Dvořáčková. Zájem o účast v projektu projevilo 12 uchazečů o zaměstnání ze 14 přítomných. Jedna ze 12 účastníků projektu spadá podle bydliště do okresu Žďár nad Sázavou, po dohodě s manažerkou projektu za zadavatele však bude účastnicí skupiny v Jihlavě.
Výběrů se zúčastnilo celkem 14 pozvaných uchazečů o zaměstnání, z toho 10 bylo nově pozvaných a 4 již byli v projektu vedeni jako náhradníci. Do projektu vstoupilo celkem 12 účastníků, 2 přítomní uchazeči o zaměstnání zájem o účast v projektu neprojevili. Skupina zahájí Aktivizační modul dne 25. 2. 2013.

Aktivizační modul

V průběhu měsíce února byl ukončen Aktivizační modul v Třebíči (28. 1. – 8. 2. 2013, úspěšně ukončilo 14 ze 16 účastníků), proběhl Aktivizační modul ve Žďáru nad Sázavou (11. 2. – 22. 2. 2013, úspěšně ukončilo všech 15 účastníků) , a byl zahájen Aktivizační modul v Jihlavě (25. 2. – 8. 3. 2013, nastoupilo 16 účastníků). Další Aktivizační modul bude zahájen v měsíci březnu 2013 v Pelhřimově.

Odborné stáže a NVPM

O pracovní stáže ze strany veřejné správy stále trvá velký zájem. Účastníky se daří bez větších potíží na stáže umisťovat. Během měsíce února na stáž nastoupilo 6 účastníků, v předchozích obdobích to bylo 37 účastníků, celkem je tedy v tuto chvíli na stážích 43 účastníků projektu. Dále je v různých fázích rozjednáno dalších 11 odborných stáží od března 2013.
Zájem ze strany zaměstnavatelů o NVPM stále není nijak velký. Celkem je na NVPM umístěno
6 účastníků, dalších 6 je v různém stádiu jednání.

Aktuální zprávy z regionů

Jihlava

Výběru do II. kola projektu Mladá šance se zúčastnilo 16 mladých absolventů. Jedna z nich byla z okresu Žďár nad Sázavou. 2 účastníci nesplňovali cílovou skupinu, 2 účastníci řeší svoji situaci po svém – takže do projektu vstoupilo 11 účastníků z Jihlavy a jedna ze Žďáru nad Sázavou.
Dovýběrem ve spolupráci s úřady práce v okrese Jihlava jsme doplnili skupinu na 15 účastníků z Jihlavy a jednu ze Žďáru.
Všech 16 se dostavilo na zahájení Aktivizačního modulu dne 25. 2. 2013. Jedná se o komunikativní skupinu, někteří z nich již po prvních dnech mají jasné představy o svém dalším pracovním uplatnění a jsou ochotni spolupracovat v rámci projektu Mladá šance s realizačním týmem tak, aby se jejich představy splnily. Máme připraveno 6 zaměstnavatelů, kteří ve druhém týdnu průběhu Aktivizačního modulu dostanou příležitost odprezentovat své firmy a následně pohovořit s účastníky a vybrat si do pracovního týmu osobu, která nejvíce splňuje jejich požadavky pro nově vytvořené pracovní místo.

Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě probíhá intenzivní hledání zaměstnavatelů pro vytvoření NVPM. Někteří větší zaměstnavatelé řeší problém „ administrativy“ a v případě skutečné potřeby vezmou účastníka projektu po úspěšném výběrovém řízení do pracovního procesu bez příspěvku. Zaměřujeme se tedy cíleně na střední a malé firmy. Účastníci odborných stáží se setkávají jednou měsíčně a jejich hodnocení probíhajících odborných stáží je velmi pozitivní. Většina z nich pracuje s chutí a nadšením.

Žďár nad Sázavou

Po dohodě s ÚP byly přesunuty výběry 2. kola ve Žďáře nad Sázavou ze 4. února na 1. února. 11. – 22. 2. absolvovalo všech 15 klientů úspěšně Aktivizační modul. Skupina byla méně komunikativní, o to více byli účastníci aktivní v otázkách výběru zaměstnání a hledání uplatnění. Při pohovorech v rámci Individuálního poradenství se vyjádřili kladně jak k osobě pana lektora Barteckého, tak k náplni AM. Ocenili přínos výuky v mnoha směrech – postup a chování při výběrových řízeních i sebeprezentace v hodinách výuky jim přinesly nové poznatky a zkušenosti. Jeden z účastníků 1.kola přešel z odborné stáže po měsíci do pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, což je úspěch.
Při předávání stravenek stážistům ve Žďáře n. S. a v Pelhřimově se dotazujeme na spokojenost v práci, pracovní náplň a další vyhlídky a představy. Převažují kladné reakce a sebevědomí, někdy však i obavy, co bude dále. Přesto jsou absolventi aktivní ve vyhledávání práce a jejich četné dotazy na další možnosti tomu odpovídají.

Pelhřimov

Výběry pro 2. kolo v Pelhřimově jsou plánovány na 4.3. Máme 6 náhradníků, další účastníky do plného počtu doplní ÚP v Pelhřimově.

Třebíč

Během měsíce února proběhl v Třebíči další Aktivizační modul, kterého se zúčastnilo 16 velmi inteligentních mladých lidí. Tito účastníci se skvěle sžili s náplní výuky a aktivně se zapojovali do simulace pracovních pohovorů a nácviku sebeprezentace, kterou si vyzkoušeli i za pomoci kamery. Vše zvládli s úsměvem a nadšením. Při individuálním poradenství již klienti AM měli jasnou představu, kde a v jakém oboru by se rádi uplatnili a rozvíjeli tak své dosavadní schopnosti a dovednosti. Nyní si aktivně vyhledávají volné pracovní pozice pro OS a NVPM. Musíme podotknout, že se jim to daří velice úspěšně, neboť již někteří v brzké době nastoupí do pracovního poměru v rámci projektu. Spolupráce s touto skupinou byla velmi produktivní a radostná.

Plánované klíčové aktivity na měsíc březen 2013:

V průběhu měsíce března 2013 jsou naplánovány následující aktivity:

Výběr účastníků projektu – 4. 3. 2013 – Pelhřimov
Aktivizační modul – dokončení Aktivizačního modulu v Jihlavě (25. 2. – 8. 3. 2013)
– Aktivizační modul v Pelhřimově (11. 3. – 22. 3. 2013)
Velmi důležitou plánovanou aktivitou bude i nadále zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst.

Zpravodaj – Mladá šance – leden 2013

Výběr účastníků

V lednu 2013 se uskutečnil pouze jeden výběr účastníků – dne 21.1.2013 v Třebíči. Informační schůzky uskutečněné na kontaktním pracovišti ÚP ČR v Třebíči  se zúčastnilo 27 osob. Účastníci si se zájmem vyslechli prezentaci projektu a následně vznášeli otázky týkající se převážně odborných stáží případně NVPM.  Po zodpovězení všech dotazů se pro účast vyslovilo 23 osob, do projektu vstoupilo 16 osob a 7 bylo odloženo do dalšího běhu. Vzhledem k šíření povědomí o realizaci projektu formou publicity je o projekt velký zájem ze strany potenciálních účastníků. O tomto faktu vypovídá i „úspěšnost“  informační schůzky, která v tomto případě byla  88,8 %.

Aktivizační modul

V průběhu měsíce ledna byl zahájen pouze jeden Aktivizační modul a to konkrétně dne 28.1.2013 v Třebíči, do aktivity nastoupilo všech 16 osob. Další aktivizační moduly budou zahájeny v průběhu měsíců únor a březen 2013

Odborné stáže a NVPM

Nejdůležitější aktivitou v rámci ledna 2013 bylo zajišťování odborných stáží a vyhledávání nově vytvořených pracovních míst.

O pracovní stáže ze strany veřejné správy registrujeme velký zájem. Účastníky se daří bez větších potíží na stáže umisťovat. Během měsíce ledna na stáž nastoupilo 8 účastníků v předchozích obdobích to bylo 29 účastníků, celkem je tedy v tuto chvíli na stážích 37 účastníků projektu. Dále je v různých fázích rozjednáno 6 odborných stáží od února 2013.

Zájem ze strany zaměstnavatelů o NVPM není nijak velký i přes to je velká snaha účastníky na tyto pracovní pozice umisťovat. Během měsíce ledna 2012 na NVPM nastoupil 1  účastník, v předchozích obdobích nastoupili 4 účastníci, celkem je tedy v tuto chvíli na NVPM umístěno 5 účastníků. Od 1.2.2013 je naplánován nástup jednoho účastníka a dalších 5 je v různém stádiu jednání.

Plánované klíčové aktivity na měsíc únor 2013:

V průběhu měsíce února a března 2013 jsou naplánovány výběry v dalších městech a to konkrétně:

4.2.2013 – Ždár nad Sázavou, 18. 2. 2013 – Jihlava, 4.3.2013 – Pelhřimov

Dále bude zahájen Aktivizační modul od 11.2. 2013 ve Ždáru nad Sázavou a od 25.2.2013 v Jihlavě, v Třebíči bude Aktivizační modul dne  8.2.2013 ukončen .

Nejdůležitější plánovanou aktivitou bude zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst.

Zpravodaj – Mladá šance – prosinec 2012

Během prosince 2012 se neuskutečnila žádná prezenční aktivita účastníků projektu. Kurzy aktivizačního modulu v rámci prvního běhu již byly ukončeny během měsíce listopadu s pozitivní zpětnou vazbou od účastníků projektu.

Odborné stáže a NVPM

Nejdůležitějšími aktivitami v rámci prosince 2012 bylo zajišťování odborných stáží a vyhledávání nově vytvořených pracovních míst. První zmíněná aktivita probíhala výrazně lépe oproti původnímu předpokladu. O pracovní stáže ze strany veřejné správy byl a je velký zájem .Účastníky se daří bez větších potíží na stáže umisťovat. Během měsíce prosince na stáž nastoupilo 27 účastníků v předchozích obdobích to byli 2  účastníci, celkem je tedy v tuto chvíli na stážích 29 účastníků projektu. Dále je v různých fázích rozjednáno 10 odborných stáží.

U druhé zmíněné aktivity, kterou je vyhledávání nových pracovních míst je to o něco obtížnější. Zájem ze strany zaměstnavatelů není nijak velký. Je možné se domnívat, že zaměstnavatelé nemají zájem z důvodu vedení administrativy či nižšího příspěvku na mzdu pracovníka (oproti stážím). Jako ideální zaměstnavatel, který má zájem o NVPM se ukázala menší firma o 5-20 zaměstnancích, kde účastník projektu je potřebnou pracovní silou a výše příspěvku je adekvátní. U velkých firem se často setkáváme s tvrzením „to nám za to nestojí“. U menších firem je to zase strach z časové a administrativní zátěže. Během měsíce prosince 2012 na NVPM nastoupili 4 účastníci což je i celkový počet účastníků na NVPM . Dále je rozjednáno 11 NVPM.

Plánované klíčové aktivity na měsíc leden 2013:

V průběhu měsíce ledna bude nejdůležitější aktivitou zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst. Dále dojde k naplánování výběrů do dalšího  běhu projektu a to v okresech Jihlava, Pelhřimov, Ždár nad Sázavou, Třebíč. Předpokládáme, že minimálně jeden výběr účastníků proběhne během ledna 2013

 

5.12.2012 Tisková zpráva:
Na území kraje Vysočina probíhá od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2014 realizace projektu „Mladá šance“, který je určen pro absolventy a absolventky škol do 25 let, resp. vysokých škol do 30 let do 2 let od ukončení studia. Hlavním cílem projektu je zajištění odborné praxe a podpora pracovních míst, které zaměstnavatelé nově vytvoří právě pro tuto cílovou skupinu. Projekt je navržen pro 180 účastníků, z nichž 140 získá pracovní praxi formou odborné stáže u zaměstnavatelů z řad veřejné správy nebo nastoupí na nově vytvořená pracovní místa. V okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a Třebíč již proběhly Aktivizační moduly, v okrese Jihlava tato vzdělávací aktivita právě probíhá. V nejbližších dnech nastoupí prvních více než dvacet účastníků projektu na odbornou stáž. Zaměstnavatelé mají možnost využít příspěvek na mzdu. Realizátorem projektu je Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Jihlavě.

Zpravodaj – Mladá šance – listopad 2012

Výběry účastníků:

Okres Žďár nad Sázavou, 29. 10. 2012

Dne 29. 10 2012 se uskutečnily výběry klientů z okresu Žďár nad Sázavou, a to v prostorech Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Jihlavě, Kontaktního pracoviště Žďár nad Sázavou (zasedací místnost ve 4NP). Výběr účastníků projektu probíhal ve dvou skupinách – od 9:00 do 10:30 hodin (1. skupina – 22 přítomných) a od 10:30 do 12:00 hodin (2. skupina – 21 přítomných). Za dodavatele se zúčastnili tři členové realizátora projektu (Ing. František Janeba – manažer projektu, Lenka Medunová – koordinátorka pobočky a Ing. Josef Šváb – pracovník agentury práce), za zadavatele byly přítomny
3 pracovnice kontaktního pracoviště. Průběh výběrů byl následující – po přivítání pozvaných a představení přítomných členů realizačního týmu seznámil manažer projektu přítomné s obsahem projektu Mladá šance (prezentace byla v předstihu schválena zadavatelem). Během této prezentace měli přítomní uchazeči o zaměstnání možnost klást dotazy, což v dostatečné míře využili. Po ukončení prezentace byla těm uchazečům o zaměstnání, kteří neprojevili zájem o účast v projektu, potvrzena doporučenka (zajistili za realizátora projektu koordinátorka pobočky a pracovník agentury práce), tyto osoby se dalšího průběhu schůzky již neúčastnily. Z uchazečů o zaměstnání, kteří projevili zájem o účast v projektu, byla sestavena jedna skupina účastníků projektu, ostatní nastoupí do projektu v následující fázi. Vybranou skupinu uchazečů následně pracovník agentury práce seznámil s obsahem Dohody o vstupu do projektu a poté byly Dohody podepsány oběma stranami – účastníky projektu na straně jedné a za realizátora manažerem projektu na straně druhé. Na závěr výběrů byli účastníci projektu seznámeni s termínem a místem konání Aktivizačního modulu, koordinátorka pobočky potvrdila účastníkům projektu doporučenky.

Výběrů se zúčastnilo celkem 43 pozvaných uchazečů o zaměstnání (22 v první skupině od 9:00 do 10:30 hodin a 21 ve druhé skupině od 10:30 do 12:00 hodin), do projektu vstoupilo celkem
15 účastníků, dalších 18 uchazečů o zaměstnání, kteří také projevili zájem o účast v projektu,
je vedeno jako „náhradníci“ a do projektu vstoupí později. 10 přítomných uchazečů o zaměstnání zájem o účast v projektu neprojevilo. Účastníkům projektu byla přidělena pro účely vedení databáze účastníků projektu identifikační čísla (01ZR01-01ZR15), skupina zahájila Aktivizační modul
dne 5. 11. 2012.

Okres Jihlava, 7. 11. 2012

Dne 7. 11. 2012 se uskutečnily výběry klientů z okresu Jihlava, a to v prostorech Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Jihlavě. Výběr účastníků projektu probíhal ve dvou skupinách – od 9:00 do 11:00 hodin (1. skupina – 14 přítomných) a od 11:00 do 13:00 hodin (2. skupina – 11 přítomných). Za dodavatele se zúčastnili dva členové realizačního týmu projektu (Lenka Medunová – koordinátorka pobočky a Ing. Josef Šváb – pracovník agentury práce), za zadavatele byla přítomna manažerka projektu paní Libuše Dvořáčková. Průběh výběrů byl následující – po přivítání pozvaných a představení přítomných členů realizačního týmu seznámil pracovník agentury práce přítomné s obsahem projektu Mladá šance (prezentace byla v předstihu schválena zadavatelem). Během této prezentace měli přítomní uchazeči o zaměstnání možnost klást dotazy, což v dostatečné míře využili. Zájem o účast v projektu projevilo v první skupině 13 uchazečů o zaměstnání ze 14 přítomných, do projektu bylo vybráno 8 z nich, zbylých 5 osob je vedeno jako „náhradníci“ a do projektu nastoupí v dalším kole (předpoklad – leden/únor 2012). Těmto náhradníkům a jednomu uchazeči o zaměstnání, který zájem o vstup do projektu neprojevil, byla potvrzena doporučenka (zajistila za realizátora projektu koordinátorka pobočky), tyto osoby se dalšího průběhu schůzky již neúčastnily. Vybranou skupinu uchazečů o zaměstnání následně pracovník agentury práce seznámil s obsahem Dohody o vstupu do projektu a poté byly Dohody podepsány oběma stranami – účastníky projektu na straně jedné a za realizátora pracovníkem agentury práce v zastoupení manažera projektu na straně druhé. Na závěr výběrů byli účastníci projektu seznámeni s termínem a místem konání Aktivizačního modulu, koordinátorka pobočky potvrdila účastníkům projektu doporučenky. Ve druhé skupině (11 osob) projevili zájem o účast v projektu všichni přítomní, do projektu bylo vybráno 7 osob, zbylé 4 osoby jsou vedeny jako „náhradníci“ a do projektu nastoupí v dalším kole (předpoklad – leden/únor 2012). Další průběh schůzky byl stejný jako v případě první skupiny.

Výběrů se zúčastnilo celkem 25 pozvaných uchazečů o zaměstnání (14 v první skupině od 9:00 do 11:00 hodin a 11 ve druhé skupině od 11:00 do 13:00 hodin), do projektu vstoupilo celkem
15 účastníků, dalších 9 uchazečů o zaměstnání, kteří také projevili zájem o účast v projektu,
je vedeno jako „náhradníci“ a do projektu vstoupí v dalším kole. 1 přítomný uchazeč o zaměstnání zájem o účast v projektu neprojevil. Účastníkům projektu byla přidělena pro účely vedení databáze účastníků projektu identifikační čísla (01JI01-01JI15), skupina zahájila Aktivizační modul
dne 14. 11. 2012.

Aktivizační modul a bilanční diagnostika:

Ve všech okresech kraje Vysočina tato aktivita v měsíci listopadu začala či skončila. Zpětné vazby od účastníků jsou víceméně pozitivního charakteru. U mnoha účastníků došlo k ocenění účasti na aktivitě i proti původní nedůvěře. Lektoři se účastníkům věnovali v maximální možné míře, došlo zároveň k sestavování karierního plánu na základě známých či nově zjištěných skutečností u jednotlivých osob. Během aktivizačního modulu došlo na tvorbu životopisu, motivačního dopisu a v neposlední řadě i k nácviku modelové situace – pohovor u zaměstnavatelů. Tato dílčí aktivita se ukázala jako nejpodstatnější a to vzhledem k cílové skupině a téměř nulové zkušenosti z pracovních pohovorů či assessment center. Neformálním výstupem aktivity byl tedy účastník, který je schopný samostatně vyhledávat zaměstnání a zejména zaměstnavatele kontaktovat a prezentovat se.  Do aktivizačního modulu celkem nastoupilo 88 osob. K dnešnímu dni modul úspěšně ukončilo 72 osob, poslední kurz bude ukončen 28.11.2012.

Odborné stáže a NVPM

V rámci projektu se již naplno rozjeli odborné stáže k dnešnímu dni nastoupily na odbornou stáž 2 osoby a dalších 20 osob má stáž rozjednanou od 1.12.2012 a dalších cca 15 osob od ledna 2013. Dále byla zahájena i aktivita vyhledávání nových pracovních míst, v současné době na NVPM nastoupil 1 účastník od 1.12.2012 a dalších 10 je v jednání.

Kontakty:

V rámci zkvalitnění komunikace s cílovou skupinou a zaměstnavateli, byly pracovníkům realizačního týmu přiděleny telefony.

Alexandra Sedláková          739 471 314 – Žďár nad Sázavou, Pelhřimov

Naděžda Plocková             736 518 863 – Třebíč

Lenka Medunová         739 471 304  - Jihlava, Havlíčkův Brod

Uvedené kontakty naleznete i na webových stránkách pod příslušnou kategorii.

 

Plánované klíčové aktivity na měsíc prosinec:

V průběhu měsíce prosince 2012 bude nejdůležitější aktivitou zajišťování odborných stáží a nově vytvořených pracovních míst.

Zpravodaj – Mladá šance – říjen 2012

Výběry účastníků:

Okres Havlíčkův Brod, 8. 10. 2012
Dne 8. 10 2012 se uskutečnily výběry klientů v okrese Havlíčkův Brod, a to v Havlíčkově Brodě (od 9:00 hodin), ve Světlé nad Sázavou (od 11:30 hod) a v Chotěboři (od 13:00 hod). Všechny tři výběry se uskutečnily v prostorech úřadu práce, jak již bylo dohodnuto na informačních schůzkách. Za dodavatele se zúčastnili tři členové realizačního týmu (Ing. František Janeba – manažer projektu, Ing. Josef Šváb – pracovníka agentury práce a Lenka Medunová – koordinátorka pobočky), za zadavatele byl vždy přítomen pověřený pracovník. Průběh výběrů byl následující – po přivítání pozvaných a představení přítomných členů realizačního týmu seznámil manažer projektu přítomné s obsahem projektu Mladá šance (prezentace byla v předstihu schválena zadavatelem). Během této prezentace měli přítomní uchazeči o zaměstnání možnost klást dotazy, což v dostatečné míře využili. Po ukončení prezentace byla těm uchazečům o zaměstnání, kteří neprojevili zájem o účast v projektu, potvrzena doporučenka (zajistila koordinátorka pobočky), tyto osoby se dalšího průběhu schůzky již neúčastnily. Ty uchazeče o zaměstnání, kteří projevili zájem o účast v projektu, následně pracovník agentury práce seznámil s obsahem Dohody o vstupu do projektu a poté byly Dohody podepsány oběma stranami – účastníky projektu na straně jedné a za realizátora manažerem projektu na straně druhé. Na závěr výběrů byli účastníci projektu seznámeni s termínem a místem konání Aktivizačního modulu, koordinátorka pobočky potvrdila účastníkům projektu doporučenky.
Všichni přítomní uchazeči o zaměstnání podepsali prezenční listiny a pro potřeby dodavatele vyplnili kontaktní list (telefonní číslo a e-mail). Kopii prezenční listiny a jedno vyhotovení Dohody o vstupu do projektu (originál) předal dodavatel přítomnému zástupci zadavatele, na originál prezenční listiny potvrdil zástupce zadavatele převzetí.
Výběrů se zúčastnilo celkem 60 pozvaných uchazečů o zaměstnání (28 v Havlíčkově Brodě, 18 ve Světlé nad Sázavou a 14 v Chotěboři), do projektu vstoupilo celkem 30 účastníků (16 v Havlíčkově Brodě, 7 ve Světlé nad Sázavou a 7 v Chotěboři), dalších 7 uchazečů o zaměstnání z Havlíčkova Brodu, kteří také projevili zájem o účast v projektu, je vedeno jako „náhradníci“ a do projektu vstoupí později. Účastníkům projektu byla přidělena pro účely vedení databáze účastníků projektu identifikační čísla (01BH01-01HB30) a byli rozděleni do dvou skupin po 15 účastnících. První skupina účastníků (01HB01-01HB15) zahájila Aktivizační modul dne 15. 10. 2012, druhá skupina dne 29. 10. 2012.
Okres Třebíč, 15. 10. 2010
Dne 15. 10 2012 se uskutečnily výběry klientů z okresu Třebíč, a to v prostorech Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Jihlavě, Kontaktního pracoviště Třebíč (zasedací místnost ve 4NP). Výběr účastníků projektu probíhal ve dvou skupinách – od 9:00 do 10:30 hodin (1. skupina – 22 přítomných) a od 10:45 do 12:15 hodin (2. skupina – 21 přítomných). Za dodavatele se zúčastnili tři členové realizačního týmu (Ing. František Janeba – manažer projektu, Ing. Josef Šváb – pracovník agentury práce a Alexandra Sedláková – koordinátorka pobočky), za zadavatele byla přítomna JUDr. Anna Banásová. Průběh výběrů byl následující – přítomné uchazeče o zaměstnání přivítala zástupkyně ÚP ČR  JUDr. Anna Banásová a sdělila přítomným základní informace, poté předala slovo manažerovi projektu, který seznámil přítomné s obsahem projektu Mladá šance (prezentace byla v předstihu schválena zadavatelem). Během této prezentace měli přítomní uchazeči o zaměstnání možnost klást dotazy, což v dostatečné míře využili. Po ukončení prezentace byla těm uchazečům o zaměstnání, kteří neprojevili zájem o účast v projektu, potvrzena doporučenka (zajistil za realizátora projektu pracovník agentury práce ve spolupráci se zástupkyní úřadu práce), tyto osoby se dalšího průběhu schůzky již neúčastnily. Ty uchazeče o zaměstnání, kteří projevili zájem o účast v projektu, následně pracovník agentury práce seznámil s obsahem Dohody o vstupu do projektu a poté byly Dohody podepsány oběma stranami – účastníky projektu na straně jedné a za realizátora manažerem projektu na straně druhé. Na závěr výběrů byli účastníci projektu seznámeni s termínem a místem konání Aktivizačního modulu, pracovník agentury práce potvrdil účastníkům projektu doporučenky.
Výběrů se zúčastnilo celkem 43 pozvaných uchazečů o zaměstnání (22 v první skupině od 9:00 do 10:30 hodin a 21 ve druhé skupině od 10:45 do 12:15 hodin), do projektu vstoupilo celkem 15 účastníků, dalších 10 uchazečů o zaměstnání, kteří také projevili zájem o účast v projektu, je vedeno jako „náhradníci“ a do projektu vstoupí později. 18 přítomných uchazečů o zaměstnání zájem o účast v projektu neprojevilo. Účastníkům projektu byla přidělena pro účely vedení databáze účastníků projektu identifikační čísla (01TR01-01TR15), skupina zahájila Aktivizační modul dne 22. 10. 2012.
Okres Pelhřimov, 22. 10. 2012
Dne 22. 10 2012 se uskutečnily výběry klientů z okresu Pelhřimov, a to v prostorech Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Jihlavě, Kontaktního pracoviště Pelhřimov (zasedací místnost ve 4NP). Výběr účastníků projektu probíhal ve dvou skupinách – od 9:00 do 10:30 hodin (1. skupina – 12 přítomných) a od 10:30 do 12:00 hodin (2. skupina – 14 přítomných). Za dodavatele se zúčastnili tři členové realizátora projektu (Ing. František Janeba – manažer projektu, Alexandra Sedláková – koordinátorka pobočky a Mgr. David Záhora – zástupce prvního účastníka sdružení SCC Euro Vysočina), za zadavatele byl přítomen pan Miroslav Tříska, poradce IPS. Průběh výběrů byl následující – po přivítání pozvaných a představení přítomných členů realizačního týmu seznámil manažer projektu přítomné s obsahem projektu Mladá šance (prezentace byla v předstihu schválena zadavatelem). Během této prezentace měli přítomní uchazeči o zaměstnání možnost klást dotazy. Po ukončení prezentace byla těm uchazečům o zaměstnání, kteří neprojevili zájem o účast v projektu, potvrzena doporučenka (zajistila za realizátora projektu koordinátorka pobočky), tyto osoby se dalšího průběhu schůzky již neúčastnily. Ty uchazeče o zaměstnání, kteří projevili zájem o účast v projektu, následně koordinátorka pobočky seznámila s obsahem Dohody o vstupu do projektu a poté byly Dohody podepsány oběma stranami – účastníky projektu na straně jedné a za realizátora manažerem projektu na straně druhé. Na závěr výběrů byli účastníci projektu seznámeni s termínem a místem konání Aktivizačního modulu, zástupce prvního účastníka sdružení SCC Euro Vysočina zodpověděl dotazy účastníků projektu a koordinátorka pobočky potvrdila účastníkům projektu doporučenky.
Výběrů se zúčastnilo celkem 26 pozvaných uchazečů o zaměstnání (12 v první skupině od 9:00 do 10:30 hodin a 14 ve druhé skupině od 10:30 do 12:00 hodin), do projektu vstoupilo celkem 15 účastníků, dalších 6 uchazečů o zaměstnání, kteří také projevili zájem o účast v projektu, je vedeno jako „náhradníci“ a do projektu vstoupí později. 5 přítomných uchazečů o zaměstnání zájem o účast v projektu neprojevilo. Účastníkům projektu byla přidělena pro účely vedení databáze účastníků projektu identifikační čísla (01PE01-01PE15), skupina zahájila Aktivizační modul dne 29. 10. 2012.
Kontaktní místa:
V rámci aktivity přípravná fáze došlo k vytvoření jednotlivých kontaktních kanceláří a obsazení jednotlivými členy realizačního týmu a to v této struktuře:
Projektový manažer:  Ing. František Janeba,EUROCOM 2000 s.r.o., janeba@eurocom2000.cz
Finanční manažer: Iva Šolarová, S-COMP Centre CZ s.r.o., solarova@scomp.cz
Okresní středisko Jihlava – Žižkova 89, Jihlava
Kontaktní osoba: Lenka Medunová, medunova@dunajl.cz
Okresní středisko Havlíčkův Brod – Nádražní 397, Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: Lenka Medunová, medunova@dunajl.cz
Okresní středisko Třebíč – Okružní 935, Třebíč
Kontaktní osoba: Naděžda Plosková, ploskovan@seznam.cz
Okresní středisko Pelhřimov – Pražská 1947, Pelhřimov
Kontaktní osoba: Alexandra Sedláková, sedlakova@dunajl.cz
Okresní středisko Ždár nad Sázavou – Brněnská 1146/30, Ždár nad Sázavou
Kontaktní osoba: Alexandra Sedláková, sedlakova@dunajl.cz

Plánované klíčové aktivity na měsíc listopad:
V průběhu měsíce listopadu bude realizována majoritní část Aktivizačního modulu a bilanční diagnostiky. Dále, v závislosti na průběhu školící aktivity bude docházet k intenzivnímu jednání se zaměstnavateli a tedy k pomalému nájezdu aktivity Odborná stáž a Vyhledávání nových pracovních míst pro konkrétní účastníky projektu.

Zpravodaj – Mladá šance – září 2012

Vzhledem k tomu, že přípravná fáze proběhla bez větších komplikací, bylo možné naplánovat výběry účastníků do projektu:

Termíny prvních informačních schůzek pro zájemce o projekt:

Termín konání výběrů Místo konání Doba konání Poznámka
8.10.2012 Havlíčkův Brod 9.00 na ÚP v 2.patře místnost 202
Světlá nad Sázavou 11.30 na  ÚP
Chotěboř 14.00 na  ÚP
15.10.2012 Třebíč 9.00 2.patro místnost IPS
22.10.2012 Pelhřimov 9.00 4.patro místnost IPS
Pelhřimov 10.30 4.patro místnost IPS
29.10.2012 Ždár nad Sázavou 9.00 4. patro zasedací místnost
7.11.2012 Jihlava 9.00 Na ÚP zasedací místnost č. 211 v 1.p.
Jihlava 11.00
Plánované aktivity na měsíc říjen:

Realizace informačních schůzek, zahájení aktivizačního modulu včetně bilanční diagnostiky

Zpravodaj – Mladá šance – srpen 2012

Dne 1.8.2012 byla  zahájena realizace projektu „Mladá šance”, CZ.1.04/2.1.00/70.00005 veřejného zadavatele Česká republika – Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě.  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V průběhu měsíců srpen a září proběhla první aktivita projektu Přípravná fáze, která obsahuje zajištění a vytvoření propagačních předmětů projektu, letáků, plakátů, zřízení webových stránek projektu, realizačního týmu projektu a zajištění prostor s nákupem potřebného vybavení. Potřebné informace o projektu  získáte na webových stránkách:

http://projekt.prace-vysocina.cz/mlada-sance/

http://www.scomp.cz/?page_id=3800

mladasance@scomp.cz

 

Na webových stránkách také vznikla nová sekce “Zaměstnavatelé” ve které jsou v současné době umístěny dokumenty k nově vytvořenému pracovnímu místu a dotaci s ním související:

http://projekt.prace-vysocina.cz/mlada-sance/zamestnavatele/?css=

http://www.scomp.cz/?page_id=3896

 

Plánované klíčové aktivity na měsíc září:

Přípravná fáze – v rámci této aktivity dojde k zajištění kompletního realizačního týmu, dále tak dojde k zajištění a vybavení učeben a středisek pro realizaci projektu.
Publicita a monitoring –  v rámci této aktivity bude zajištěna výroba a distribuce letáků, plakátů a drobných propagačních předmětů. Bude také zajištěna  inzerce v tisku – v regionálních mutacích Deníků a v nadregionálním tisku Mladá fronta.

11.9.2012 Zaměstnavatelé, harmonogram

Na webových stránkách projektu vznikne nová sekce Zaměstnavatelé, která v bude obsahovat dokumentaci pro vytvoření nového pracovního místa spolu s dokumentací pro čerpání dotace na toto místo. V současné době jsou dokumenty umístěny na stránce Harmonogram

Zahájení projektu

Dne 1.8.2012 byla  zahájena realizace projektu „Mladá šance” veřejného zadavatele Česká republika – Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě.  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. V průběhu měsíců srpen a září proběhne první aktivita projektu Přípravná fáze, která obsahuje zajištění realizačního týmu projektu a zajištění prostor s nákupem potřebného vybavení.