Mladá šance - základní informace

O projektu          Informace pro zaměstnavatele          Novinky
Harmonogram projektu          Kontakty


Realizátor:
Česká republika – Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě


Dodavatel služeb:

Sdružení SCC Euro Vysočina

Registrační číslo:

CZ.1.04/2.1.00/70.00005

Popis projektu:

Cílem projektu „Mladá šance“ je pomoc Uchazečům o zaměstnání – absolventům škol do 25 let věku a absolventům vysokých škol po dobu 2 let po skončení studia, nejdéle však do 30 let věku , kteří nemají žádnou nebo minimální praxi. Podmínkou je, že tyto osoby musí být v evidenci úřadů práce a mít trvalé bydliště v kraji Vysočina.

Základním principem projektu je komplexnost poskytovaných služeb, zaměřených především na individuálním přístupu ke klientům. Do projektu je zařazen aktivizační kurz, individuální poradenství a stáže nebo praxe u zaměstnavatelů. Tyto aktivity budou mladé lidi motivovat k jejich vlastní iniciativě při vstupu na trh práce a budou jim také podávat základní informace nutné pro úspěšné nalezení pracovního uplatnění.

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Tento projekt realizuje ÚP ČR – krajská pobočka v Jihlavě ve spolupráci s kontaktními pracovišti ÚP ČR v kraji Vysočina. Dodavatelem služeb je sdružení SCC Euro Vysočina.