Informační portál - NEZABAVITELNÉ MINIMUM a PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY

                                                                          > ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU <

 

NEZABAVITELNÉ MINIMUM  v roce 2015


Nezabavitelná částka je tvořena dvěma třetinami součtu životního minima jednotlivce, tedy sumy 3410 korun, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně dlužník žije. Zmíněná částka normativních nákladů dělá 5767 korun.

 

 • NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA v roce 2015 je ve výši 6118 Kč
 • NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA v roce 2015 na jedno dítě 1.530 Kč
 • NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA v roce 2015 na manželku 1.530 Kč

 

 

 

PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY v roce 2015

 • pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění a důchodového zabezpečení,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny