Informační portál - DESATERO OSOBNÍHO BANKROTU

                                                                          > ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU <

1. Zjistěte si přesně kolik a jakých máte nesplácených úvěrů a od kolika věřitelů. Osobní bankrot je možné využít, pouze pokud máte zpoždění ve splácení dluhů více než 30 dnů po splatnosti a dluhy u minimálně dvou věřitelů.

2. Musíte se chtít skutečně s dluhy vypořádat. Pokud máte nesplacené dluhy od více věřitelů, pravděpodobně se ocitáte v situaci úpadku.

3. Navštivte krajský soud a vysvětlete okolnosti svého úpadku. Pokud se s věřiteli nedohodnete na jiných podmínkách splácení dluhů, podejte návrh na oddlužení na příslušném krajském soudu podle místa bydliště.

4. Soud zhodnotí, jestli jste poctivý dlužník. Když doložíte všechny požadované dokumenty včetně přehledů příjmů, majetku a souhlasu manželky či manžela, soud posoudí, zda jste poctivý dlužník a zda váš plán na oddlužení je reálný.

5. Věřitelé rozhodnou, jak své dluhy splatíte. Na základě vyhlášení oddlužení, osobního bankrotu, soud svolá schůzi vašich věřitelů.

6. Splátkový kalendář znamená živobytí s minimem. Pokud se věřitelé rozhodnou, že jsou pro ně výhodnější pravidelné splátky dluhu, znamená to pro Vás velké omezení po celou dobu splácení.

7. Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce. Soud určí vašeho insolvenčního správce ze seznamu ministerstva spravedlnosti.

8. Na konci soud promine zbytek dluhu. Oddlužení končí po pěti letech, pokud jste uhradili podle plánu minimálně 30 procent svých dluhů.

9. Nezaviněné nesplácení může vést k rozpuštění dluhu. Pokud se jako dlužník budete poctivě snažit splnit plán oddlužení, ale ne vlastní vinou nebudete schopen během pěti let splatit požadovaných 30%.

10. Sledujte insolvenční rejstřík. Veškeré informace ke každému, tedy i k Vašemu, insolvenčnímu řízení budou veřejně k dispozici na internetu v takzvaném insolvenčním rejstříku.