Projekty

Probíhající projekty:

Aktivní návraty 2014

Finanční gramotnost

Obsluha osobního počítače pro začátečníky i pokročilé

Rozvoj osobních kompetencí

 


Ukončené projekty:

Mladá šance

I se základním vzděláním chci být prospěšný

RESTART v Olomouckém kraji

Posilování bipartitního dialogu v odvětvích - organizační zajištění workshopů a konferencí

Realizace seminářů – Komunikace řemeslníků se zákazníky

Individuální poradenství

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů - organizační zajištění vzdělávacích kurzů

Kurzy základní počítačové gramotnosti pro klienty Centra na podporu integrace cizinců

S ind.podporou k zaměstnání - Kurz základy obsluhy PC pro osoby s mozkovým postižením 

První pracovní příležitost pro absolventy