Revize elektro, elektrických zařízení a hromosvodů

Revize elektro je činnost prováděná na elektrickém zařízení. Revizí se zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

  • Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V
  • Revize elektrických přístrojů a spotřebičů podle ČSN
  • Revize elektrického ručního nářadí podle ČSN
  • Revize hromosvodů dle ČSN